psykologmottagningen.se
Välkommen till Psykologmottagningen på Kungstensgatan 28B

Vi erbjuder psykoterapi och samtalsstöd


Vi är leg psykologer, specialister i psykologisk behandling och leg psykoterapeuter som erbjuder psykoterapi, stödsamtal och handledning på privat mottagning i centrala Stockholm. Vi erbjuder våra klienter en kompetent, trygg och välkomnande miljö med fokus på individens behov.  

Du som känner behov av att prata med en psykolog eller psykoterapeut är välkommen att kontakta oss. Det finns många olika skäl att söka psykoterapi eller stödsamtal. Kanske går du igenom en tuff period i livet just nu, kanske har du länge kämpat med något, kanske har du en diagnos från vårdcentral eller psykiatri och känner att du har behov av mer stöd eller psykoterapi än vad som erbjuds där, kanske har du lidit en förlust av något slag, kanske är du anhörig till en person som är sjuk. Kanske är ditt skäl att söka samtal något annat. 

Oftast finns möjlighet att boka tid inom en vecka. 

Kungstensgatan 28B

Vårt arbetssätt 

Den som söker någon professionell att prata med ställer sig ofta frågan vilken som är den bästa psykologen och terapeuten och vilken metod som är den bästa. Svaret på den frågan är individuellt och du som letar behöver fundera på vad just du söker. Vår huvudsakliga kunskapsbas är psykodynamisk med förståelse och erfarenhet av moderna metoder så som mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Anknytningsteori och tidigare erfarenheters inverkan på våra relationer och sätt att ta oss an utmaningar är viktiga delar för att skapa förståelse och känsla av sammanhang. Möjligheten att få förståelse för oss själva och andra genom samtal, och att detta är en viktig grund för förändring, är en bärande tanke i vårt arbete. I kontakt med varje individ är dennes behov och önskningar vägledande för hur arbetet läggs upp. 

Ett terapisamtal kan se ganska olika ut beroende på dina behov och önskemål. Gemensamt är att vi under samtalen utgår ifrån dina behov. Vi arbetar tillsammans för att förstå din situation och vi undersöker hur situationen påverkas av såväl tidigare erfarenheter som aktuella sammanhang. Fokus ligger ofta på att förstå dina relationsmönster, känslor, tankar och strategier då det är delar som kan skapa problem i livet om de inte får den uppmärksamhet och omsorg de behöver. I psykoterapin utforskas också hur du kan göra för att bryta mönster och må bättre. Vi utforskar de teman som är viktiga för just dig, din situation och vad du vill uppnå. Ibland har kontakten en mer stödjande karaktär, som när det handlar om att ta sig igenom en kris eller leva med och hantera mer långvariga problem.

Vi som arbetar här

Petra Skoglund

Petra arbetar med psykoterapi, stödsamtal och krissamtal för ungdomar  och vuxna samt erbjuder handledning. Hon har erfarenhet från vuxenpsykiatri och barn- ungdomspsykiatri där hon arbetat med utredning, behandling, föräldrastöd och handledning. I tidigare anställningar och i privat mottagning har hon arbetat med människor med psykiatriska diagnoser så som depression, ångest, personlighetssyndrom och bipolär sjukdom samt neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD. Petra arbetar också med personer som kommer för psykoterapi som inte har någon psykiatrisk diagnos.

Mail: psykolog@petraskoglund.se

Sara Hagström

Sara Hagström
Psykologi & Psykoterapi AB

Sara arbetar med psykoterapi, stödsamtal och krissamtal för ungdomar, vuxna, par och familjer samt handledning och utbildning. Sara har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, samtalsmottagning, sjukvård och som skolpsykolog. Hon har erfarenhet av att arbeta med familjerådgivning, neuropsykiatriska diagnoser såsom autism och ADHD och patienter med somatiska sjukdomar såsom postcovid. Sara arbetar vid behov med influenser från andra områden så som kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Mail: info@saraterapi.se 

Erika Johansson

Erika arbetar med psykoterapi, stödsamtal och krissamtal med ungdomar, vuxna, par, samt erbjuder handledning. Erika har erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, samtalsmottagning för vuxna och som skolpsykolog. Inom psykiatrin och samtalsmottagning har hon arbetat med människor som sökt hjälp för bland annat depression, ångestproblematik, identitetsfrågor, relationsproblem, och neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autism. Erika har också bred erfarenhet av samtal med transpersoner och andra HBTQI+-personer, såväl ungdomar som vuxna.

Mail: erikaviktoria14@gmail.com

Vi är medlemmar i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna
Superscript

Hitta hit 

Psykologmottagningen hittar du i Vasastan, nära så väl Norrmalm som Östermalm. Närmsta tunnelbana är Rådmansgatan och närmsta pendeltågsstation Odenplan.

Välkommen att kontakta någon av oss om du vill boka en tid eller om du har frågor. Du kontaktar oss enklast via respektive mejl ovan. 

Namn E-post Meddelande Skicka in